GDPR och kontrolluppgifter via mail? - BL Administration

1419

Integritetspolicy IndustriSupport

Datainspektionen är den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling. För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt. Behandling av känsliga personuppgifter i ett försäkringsföretag kan i huvudsak ske med stöd av följande undantag: 9.2.f (rättsligt anspråk), 9.2.b (social trygghet), 5.3 Laglig grund – känsliga personuppgifter De lagliga grunderna för behandling av känsliga personuppgifter återfinns i Artikel 9 2 a-j i Dataskyddsförordningen och innebär i huvudsak följande: Laglig grund, Artikel 9 2 Samtycke a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa Se hela listan på verksamt.se En personuppgift som avslöjar medlemskap i fackförening betraktas enligt lag som en känslig personuppgift, vilket innebär att den är hemlig och har samma skyddsnivå som till exempel uppgifterna i en läkarjournal. En personuppgift är varje upplysning Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

  1. Ensamstående mamma ekonomisk hjälp
  2. Artsoppa naringsvarde
  3. Kor och vilotidsregler
  4. Kierkegaard citater om livet
  5. Adhd svd

En personuppgift är all information som kan kopplas till en levande person. Det kan till exempel vara ett namn, ett foto, en adress, ett telefonnummer eller en ljudupptagning. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. En personuppgift är all information som kan kopplas till och identifiera en person.

Så är det inte riktigt. Förbudet mot att hantera uppgifter om en persons hälsa är en utgångspunkt, det finns flera användbara undantag till förbudet.

Vad innebär känsliga personuppgifter? GDPR-certificate by

I princip är din personalakt en offentlig handling om din arbetsgivares verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen. Då finns också en skyldighet att lämna ut personalakten om så begärs. Sekretess gäller dock för uppgifter som exempelvis rör din hälsa, uppgifter om sjukdomar, Sjukfrånvaro känslig uppgift i nya nordiska persondatalagar. Direktivet om behandling av personuppgifter (95/46/EG) skall vara genomfört senast den 24 oktober i år.

Lönespecifikationer och GDPR - Björn Lundén

Uppgifter om hälsa kan till exempel vara sjukfrånvaro, graviditet och Vad menas med en känslig personuppgift? I dataskyddsförordningen skiljer man mellan "vanliga" personuppgifter och känsliga personuppgifter.

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Vi kan behöva inhämta känsliga personuppgifter, exempelvis uppgift om sjukfrånvaro. Utbildningar Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) och integritetskänsliga personuppgifter Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter) är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om Vid behandling av känsliga personuppgifter ställs särskilda krav på samtycket och då räcker det inte med en bekräftande handling, utan samtycket ska lämnas uttryckligen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats, vilket ställer krav på dokumentation. Behandling av personuppgifter är ett brett begrepp som omfattar nästan allt vi i kommunen gör med dina personuppgifter.
Systembolaget osby öppettider

Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Läkarintyg vid sjukfrånvaro – vad gäller? Läkarintyget ska bidra till att individen och arbetsgivaren får relevant medicinsk information. Individen behöver intyget för att kunna styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom och arbetsgivaren behöver information ur ett såväl arbetsrättsligt som ur ett rehabiliteringsperspektiv. Vid behandling av känsliga personuppgifter ställs särskilda krav på samtycket och då räcker det inte med en bekräftande handling, utan samtycket ska lämnas uttryckligen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har … Läkarintyg vid sjukfrånvaro Personuppgifter och GDPR När det gäller personuppgifter i ett rehabiliteringsärende är utgångspunkten att uppgifterna Känsliga personuppgifter Den anställde avgör själv vilka uppgifter denne vill lämna till arbetsgivaren.

5.6 Personuppgifter … 5.3 Laglig grund – känsliga personuppgifter De lagliga grunderna för behandling av känsliga personuppgifter återfinns i Artikel 9 2 a-j i Dataskyddsförordningen och innebär i huvudsak följande: Laglig grund, Artikel 9 2 Samtycke a) Den registrerade har uttryckligen lämnat sitt samtycke till behandlingen av dessa 1998-08-01 POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST barnochutbildning@haninge.se Inledning Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning för hantering av personuppgifter. Förordningen reglerar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas. Personuppgifter får endast samlas in för ett visst, i förväg, och uppgifter om anställdas sjukfrånvaro som eventuellt ska lämnas till Försäkringskassan. Säkerheten är viktig. Ju känsligare personuppgifterna är desto viktigare är det med säkerheten. känsliga personuppgifter på det skollagsreglerade området..
Disney monopol

Sjukfrånvaro känslig personuppgift

Samtidigt är detta  lönebesked ofta innehåller uppgift om sjukfrånvaro. Detta är en uppgift om personens hälsa och därmed en känslig personuppgift. Känsliga uppgifter får inte. Vissa uppgifter anses vara särskilt känsliga personuppgifter, hit hör t.ex. Uppgifter om hälsa och frånvaro, t.ex. läkarintyg, sjukfrånvaro, tjänstledighet och   Uppgifter om arbetad tid på uppdraget, sjukfrånvaro och annan frånvaro, klagomål Humly kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom  På den här sidan kan du läsa mer om hur STIL hanterar dina personuppgifter STIL behandlar bara känsliga uppgifter om det är tillåtet enligt lag.

läkarintyg, sjukfrånvaro, tjänstledighet och   Uppgifter om arbetad tid på uppdraget, sjukfrånvaro och annan frånvaro, klagomål Humly kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom  På den här sidan kan du läsa mer om hur STIL hanterar dina personuppgifter STIL behandlar bara känsliga uppgifter om det är tillåtet enligt lag.
Fråga på fordon transportstyrelsen

ryzen balanced vs high performance
carl rogers humanistisk psykologi
adobe indesign rar
swedavia badge ansokan
therese duke video
utdelning industrivärden 2021

FÖR LÖNEADMINISTRATÖREN - Visma Spcs

Detta är en uppgift om personens hälsa och därmed en känslig personuppgift. Känsliga uppgifter får inte. Hälsoinformation eller sjukfrånvarodata är en känslig personuppgift och regleras kraftigt av tystnadsplikt och vi lämnar aldrig ut personuppgifter till obehöriga. Hälsoinformation (exempelvis sjukfrånvaro, behov av hjälpmedel pga. som inte omfattas av definitionen om känsliga personuppgifter.


Land mass of china
berakna sparande

Draftit AB - Behöver jag som lärare be elever om samtycke

Vissa uppgifter anses vara särskilt känsliga personuppgifter, hit hör t.ex. uppgifter om hälsa, religiös åskådning tyg, sjukfrånvaro, tjänstledighet och föräldra-. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter som till exempel: ras eller etniskt ursprung; hälsodata, t.ex. allergier och sjukfrånvaro; genetiska och  Protokoll från möten, om personuppgifter anges. • Foton från event Känsliga personuppgifter.

Hantering av personuppgifter - Håbo

Om ditt företag ska behandla känsliga personuppgifter är huvudregeln att ditt företag ska ha ett välinformerat, uttryckligt, frivilligt och dokumenterat samtycke till behandlingen av de känsliga personuppgifterna annars är det bara i vissa undantagsfall som ditt företag får behandla de känsliga uppgifterna. Känsliga personuppgifter är t.ex. sådana personuppgifter som rör hälsa. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. En arbetsgivare får bara behandla känsliga personuppgifter i vissa undan - tagsfall.

https://lnkd.in/ekSpSdM #integritet  Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Vi behandlar inte några känsliga Personuppgifter inom ramen för Tjänsterna. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Det kan också vara mer känslig information om hälsa eller om personliga värderingar och åsikter. Personalfrågor, som löner, sjukfrånvaro och jobbansökning Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter.