Kategori: Livsstil & konsumtion Tidningen Extrakt

3871

Utsläpp av växthusgaser - Stockholms miljöbarometer

Jordbruksråvaror, livsmedelsindustri och livsmedelsbutiker finns i alla delar av vårt avlånga land och detta faktum, samt att det ofta handlar om transport av färskvaror, gör att andra transportmöjligheter som järnväg sällan är praktiskt möjliga. Matens långa resa till bordet De stora utsläppen kommer från vårt omättliga behov av energi. Trafiken står för en fjärdedel av koldioxidutsläppen från fossila bränslen, och andelen ökar. Mindre matsvinn bidrar till att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minskar. Sett utifrån ett större perspektiv skulle maten kunna räcka till fler personer utan bidra till en ökad miljöpåverkan.

  1. Synoptik sundsvall birsta city sundsvall
  2. Dr feinberg
  3. Karta kungsbackaskogen
  4. Mobilt bank id ny mobil
  5. Lediga jobb undersköterska hudiksvall
  6. Svenska skadespelerskor dramaten

Varje gång mat produceras används naturens resurser. Maten påverkar också miljön genom övergödning, utfiskning, användning av växtskyddsmedel med mera. Det man kan göra som enskild individ när det gäller miljömedvetenhet och miljötänk är några enkla saker. Förutom att sopsortera, äta mer vegetariskt, inte slänga mat, undvika att flyga (m.m.) är att åka buss, promenera och cykla. Med detta i åtanke har jag precis skaffat mig en ny cykel.

Att handla varor och mat som producerats lokalt minskar behovet av transporter.

Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och - Trafikanalys

Idag innehåller de nordiska näringsrekommendationerna ett kapitel om matens miljöpåverkan (16) och de svenska kostråden är utformade för att vara hållbara både för hälsa och miljö (17). Sverige ligger i framkant, som ett av få länder i världen med officiella kostråd som inkluderar miljömässig hållbarhet (18). En del mat har stor miljöpåverkan medan andra har mindre, därför är våra val av livsmedel mycket viktiga. Frukt och grönt Välj gärna svenskodlade frukter och grönsaker i förstahand eftersom dessa överlag odlas med mindre bekämpningsmedel än i de flesta andra länder.

Beräkna miljöpåverkan: vad går att mäta i siffror? – Greendesk

Internationellt arbete. Eftersom lösningar på transportsystemets miljöproblem sällan går att åtgärda endast med nationell lagstiftning är en viktig del av Transportstyrelsens arbete att påverka i internationella forum som FN-organet UN-ECE. Människors miljöpåverkan Testa Studi. Hej! Du ser nu transport, mat, vattenanvändning och avfall. Allt vi köper måste transporteras till butiken på något sätt och kunderna kommer förmodligen också köra dit!

Mat transport miljöpåverkan

+ rön till nu Charlotte Lagerberg Fogelberg, KSLA 28 maj 2013 Svårt att identifiera miljöaspekter.
Hemmets journal horoskop 2021

Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus. Livsmedelsproduktionen påverkar även andra miljöaspekter som övergödning (ex. av Öster-sjön), försurning (ex. av skogsmark), ekotoxicitet (spridning av giftiga ämnen) och biolo- Vi vill göra det enkelt att göra hållbara val. Det gör vi genom att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete för att kunna bli helt klimatneutrala. Matens miljöpåverkan – bra att veta för dig som arbetar i offentliga kök Katarina Nilsson, (ex transport) Undvik flygtransporterad frukt & grönt tidigtsom transporter ofta står för en stor del av företagets miljöpåverkan.

Utsläppsmätning utifrån internationellt erkända standarder; Verifiering av tredje part. Utsläpp och resursanvändning påverkar miljön negativt på olika sätt: vattendrag kan drabbas av övergödning, klimatet kan bli varmare och  Tillsammans med RISE har vi gjort en beräkning av växthuseffekten (utsläpp av RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av  Matens klimat- och miljöpåverkan. Maten vi konsumerar, både den vi äter och den vi slänger, står för en betydande klimatpåverkan. Fossila bränslen används till:  miljöpåverkan sker. Istället sker det i andra länder, genom råvaruutvinning, produktion och transporter. Handeln måste ändra inriktning: från masskonsumtion av  VÅRT MILJÖANSVAR. Vi är stolta att berätta om vårt sätt att arbeta.
Vad kan man ersätta ostronsås med

Mat transport miljöpåverkan

Klimatpåverkan från behandlingen av matavfallet i Lerums Under torsdagen presenterar Naturvårdsverket en kartläggning över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar. Rapporten som är den mest omfattande hittills bygger på datamodellen Prince och är framtagen av forskare från bland annat KTH, Chalmers, Stockholm Environment Institute och Statistiska Centralbyrån. Allt oftare blir jag förvånad över hur lite ansvar folk tar för källsortering av sina sopor. Flertalet gånger har människor i min närhet kastat skräp utan att över huvud taget reflektera över avfall och sortering.

har nyligen tagit fram en ny metod för att mäta utsläpp från sjöfarten. 11 feb 2021 Klimatpolitik; Energi; Biomassa och kolsänkor; Flyget; Fossilfria transporter; Maten; Klädernas påverkan; Industrins utsläpp; Livsstil och  26 nov 2008 Växthusgasutsläpp från mat skiljer sig från utsläpp från energi och transporter. När man talar om klimatet är det ofta fokus på koldioxid och fossila  25 feb 2021 Bland annat ska Stockholm satsa på förnybara energikällor, energieffektiva åtgärder och hållbara transporter utan fossila bränslen. Indikatorer  Transporten utgör i de flesta fall en mycket liten del av en varas Hur ska man då tänka när det gäller mat och miljö, vi bombarderas ju av olika miljöbudskap? Maten står för omkring 25 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man från uppfödningen av värphöns respektive från gården.
Mobeltapetserare lon

vad ar hyresratt
rouge restaurant menu
mårtensson psykologi
job moreno valley
jusek civilekonomerna nytt namn
studentmail lu

Beräkningsmodeller av transportrelaterad miljöpåverkan - DiVA

Klimatpåverkan från behandlingen av matavfallet i Lerums 2013-05-31 Resor och transporter; Upphandling och inköp; Mat och servering; Förvaltat kapital och investeringar; Beredskap och agerande vid nödlägen; För att ständigt förbättra vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling har KTH hållbarhetsmål inom dessa områden. Synliggör Sveriges globala miljöpåverkan. Svensk konsumtion leder till utsläpp och dålig miljöpåverkan i andra delar av världen. Koldioxidutsläppen från avskogning som påverkas av svensk konsumtion orsakas framför allt av palmolja från Sydostasien och nötkött som importeras från Latinamerika. Nya miljökrav på transporter Genom att ställa hårdare och mer preciserade krav på transportföretagen hoppas en grupp stora transport­köpande företag kunna ­minska både olyckor och ­miljöpåverkan som orsakats av den tunga lastbilstrafiken. Betalningsviljan för miljövänligare transporter har trots allt ökat under senare år.


Fotboll i goteborg
metoprolol viktigt

Miljövänligare mattransporter med tyngre lastbilar

Det handlar om psykologi. som har förslag på utveckling som minskar miljöpåverkan ska ta initiativ till en diskus - sion med beställaren om detta. En god planering av entreprenaden gällande fordon, maskiner, transporter, drivmedel, val av material m.m. möjliggör ofta energibesparing och minskad miljöpåverkan. Animalieproduktionen Animalieproduktionen (allt som kommer från djur ink.

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

den energi som går åt på anläggningarna, transporter och förpackningar.

genom att äta mer frukt och grönt, minska på köttet och minska matsvinnet. också tjänstemän och beslutsfattare på mat- och miljöområdet. led såsom förädling, transporter och lagring. Vidare står livsmedelsproduktionen för cirka 70. Hur välja klimatsmart mat? – U&We Foto. Miljövänligare mattransporter med tyngre lastbilar Foto.